SambaPOS

Open Source Restaurant POS Software

Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


tr:tips:belli_saat_aralıklarında_tuem_adisyonlara_sabit_iskonto_ekle

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

tr:tips:belli_saat_aralıklarında_tuem_adisyonlara_sabit_iskonto_ekle [2016/03/04 15:20] (mevcut)
Samba Admin oluşturuldu
Satır 1: Satır 1:
 +======Belli saat aralıklarında Tüm adisyonlara % iskonto eklemek======
 +**Senaryo:​**
 +Haftanın tüm günlerinde saat öğlen 12:00 ile 18:00 arasında açılan tüm adisyonlara otomatik olarak %30 iskonto uygulanacak.
  
 +**Gerekenler:​** \\
 +2 adet eylem (iskonto eklemek ve Program ayarını güncellemek için)\\
 +2 adet trigger (başama ve bitiş zamanlarını tanımlamak için)\\
 +3 adet Kural (iskonto eklemeyi balayıp bitirme ve program ayarını güncelleştirme için)
 +
 +=====Eylemlerin Tanımlanması====
 +**1. Eylem. Adisyona İskonto Ekle**\\
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Eylemler linkine tıklanır ve sağ üst köşeden yeni Eylem ekleye tıklanarak yeni bir eylem eklemeye başlanır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​p1_1.jpg|}}
 +
 +**Eylem Adı:** Bu eyleme onu tanıtacak mantıklı bir isim verilir.\\
 +**Eylem Tipi:** Eylem tipi olarak Adisyona İskonto Ekle seçilir. \\
 +**İskonto Oranı:** İskonto Oranına her bir adisyona uygulanacak iskonto oranı % cinsinden yazılır.\\
 +
 +**2. Eylem. Program Ayarını Güncelle**\\
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Eylemler linkine tıklanır ve sağ üst köşeden yeni Eylem ekleye tıklanarak yeni bir eylem daha eklenir.
 +
 +{{:​tr:​tips:​p2.jpg|}}
 +
 +**Eylem Adı:** Bu eyleme de onu tanıtacak mantıklı bir isim verilir.\\
 +**Eylem Tipi:** Eylem tipi olarak Program Ayarı değiştir seçilir. \\
 +**Ayar Adı:** Gerektiğinde Kurallarda kullanmak üzere [] içerisinde bir ayar adı değişkeni yazılır.\\
 +**Ayar Değeri:** Gerektiğinde Kurallarda kullanmak üzere [] içerisinde bir ayar değeri değişkeni yazılır.\\
 +**Güncelleme Şekli:** \\Eylemin yapacağı, işlemiğ belirleriz biz burada eylemizin kendini 1 ve 0 olarak güncellemesini istediğimizden Güncelle seçeneğini seçiyoruz.\\
 +**IsLocal:​** Bu eylemin sadece bu makinada mı yoksa sistemdeki tüm makinalarda mı çalışacağını belirlediğimiz alandır. Eğer True seçilirse bu eylem sadece bu bilgisayarda False seçilirde tüm bilgisayarlarda çalışacaktır.
 +
 +=====Trigger (Tetikleyici) Tanımlanması====
 +**1. Tetikleyici. Happy Hour Başlama Tetikleyicisi**
 +
 +
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Tetikleyiciler linkine tıklanır ve sağ üst köşeden yeni Tetikleyici ekleye tıklanarak yeni bir eylem eklemeye başlanır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​p3.jpg|}}
 +
 +
 +**Tetikleyici Adı:** Tetikleyiciye uygun bir isim tanımlanır.
 +
 +**Deyim:** Deyim alanı kendiliğinden otomatik oluşacaktır. Buraya bir şey yazılmasına gerek yoktur.
 +
 +**Dakika:** Bu tetikleyicinin hangi dakikada çalışacağı seçilir. Bizim örneğimizde 12:00 da çalışmasını istediğimizden 00'ı seçiyoruz.
 +
 +**Saat:** Bu tetikleyicinin hangi saat çalışacağı seçilir. Bizim örneğimizde 12:00 da çalışmasını istediğimizden 12'yi seçiyoruz.
 +
 +**Gün:** Buradan ayın belirli günleri seçilebileceği gibi her gün veya her iki günde bir gibi özel günlerde seçilir. Örneğimiz haftanın her günü çalışacağından biz Her gün'​ü seçiyoruz.
 +
 +**Ay:** Bu zamanlayıcının çalışmasını istediğimiz aylar seçilir. Biz sürekli çalışmasını istediğimizden Her ay'ı seçiyoruz.
 +
 +**Hafta:** Be tetikleyicinin haftanın hangi günlerinde çalışacağını belirlediğimiz alandır. Hafta içi haftasonu gibi değerleri seçebilecceğimiz gibi sadece belirli günleride seçebiliriz. örneğimizde haftanın tüm günleri seçilidir.
 +
 +
 +**2. Tetikleyici. Happy Hour Bitiş Tetikleyicisi**
 +
 +
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Tetikleyiciler linkine tıklanır ve sağ üst köşeden yeni Tetikleyici ekleye tıklanarak yeni bir eylem eklemeye başlanır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​p4.jpg|}}
 +
 +
 +**Tetikleyici Adı:** Tetikleyiciye uygun bir isim tanımlanır.
 +
 +**Deyim:** Deyim alanı kendiliğinden otomatik oluşacaktır. Buraya bir şey yazılmasına gerek yoktur.
 +
 +**Dakika:** Bu tetikleyicinin hangi dakikada çalışacağı seçilir. Bizim örneğimizde 18:00 de çalışmasını istediğimizden 00'ı seçiyoruz.
 +
 +**Saat:** Bu tetikleyicinin hangi saat çalışacağı seçilir. Bizim örneğimizde 18:00 da çalışmasını istediğimizden 18'i seçiyoruz.
 +
 +**Gün:** Buradan ayın belirli günleri seçilebileceği gibi her gün veya her iki günde bir gibi özel günlerde seçilir. Örneğimiz haftanın her günü çalışacağından biz Her gün'​ü seçiyoruz.
 +
 +**Ay:** Bu zamanlayıcının çalışmasını istediğimiz aylar seçilir. Biz sürekli çalışmasını istediğimizden Her ay'ı seçiyoruz.
 +
 +**Hafta:** Be tetikleyicinin haftanın hangi günlerinde çalışacağını belirlediğimiz alandır. Hafta içi haftasonu gibi değerleri seçebilecceğimiz gibi sadece belirli günleride seçebiliriz. örneğimizde haftanın tüm günleri seçilidir.
 +
 +
 +=====Kuralların Tanımlanması====
 +**1. Kural. Başlama Tetikleyicisi çalıştığında**\\
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Kurallar linkine tıklanır ve sağ üst köşeden Yeni Kural ekleye tıklanarak yeni bir kural eklemeye başlanır.
 +
 +
 +{{:​tr:​tips:​p5.jpg|}}
 +
 +**Kural Adı:** Kurala uygun bir isim verilir.
 +
 +**Olay Adı:** Promosyona başlamak için saat 12:00 olduğunda çalışacak tetikleyiciyi seçebilmek için "​Tetikleyici Çalıştı"​ olayını seçeriz.
 +
 +**Tetikleyici Adı:** Happy Hour'​un başlangıç saatini tetikleyen tetikleyici seçilir.
 +
 +**Eylem Seç:** Eylem Seç linkine tıklayarak dana önceden tanımladığımız Program Ayarını Güncelle eylemi seçilir. Bu eylem bize promosyon saati içinde olup olmadığımızı gösteren bir 1 veya 0 tipinde değer döndürecektir.
 +
 +Eylem seçildikten sonra sağ üst köşesinde bulunan oka tıklanarak Eylemin detayları açılır.
 +Burada **Ayar Adı** olan yere biz elle bir değişken adı vereceğiz, biz örneğimizde buna **HH** adını verdik.
 +**Ayar Değeri** olarak da 1 verdik,
 +**Kuralın Açıklaması:​** Saat 12:00 olduğunda yani Başlama tetikleyicisi çalıştığında Program değişkeni olan HH nin değerini 1 yap demiş olduk.
 +
 +**2. Kural. Adisyon Tutarı değiştiğinde iskontoyu uygula kuralı**\\
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Kurallar linkine tıklanır ve sağ üst köşeden Yeni Kural ekleye tıklanarak yeni bir kural daha eklemeye başlanır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​p6.jpg|}}
 +
 +
 +**Kural Adı:** Kurala uygun bir isim verilir.
 +
 +**Olay Adı:** Adisyona yeni ürün eklenerek Adisyonun tutarı değiştiğinde iskonto eklemek istediğimiz için **Adisyon Tutarı Değiştiğinde** seçeneğini seçiyoruz.
 +
 +**Ayar Kontrolü:​** 1. Kuralda tanımladığımız Program Değişkeni (HH) eğer 1'e eşitse bu Kuralda geçen eylemleri çalıştırmasını istediğimiz için. HH = 1 seklinde bir koşul gireriz.
 +
 +**Eylem Seç:** Eylem Seç linkine tıklayarak dana önceden tanımladığımız Adisyona İskonto Ekle eylemi seçilir. Bu eylem bu kural çalıştığı her zaman içerisinde açılan tüm adisyonlara içerisinde tanımlı olan %30 iskontoyu yapacaktır.
 +
 +**3. Kural. Bitiş Tetikleyicisi çalıştığında**\\
 +SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Kurallar linkine tıklanır ve sağ üst köşeden Yeni Kural ekleye tıklanarak yeni bir kural daha eklemeye başlanır.
 +
 +
 +{{:​tr:​tips:​p7.jpg|}}
 +
 +**Kural Adı:** Kurala uygun bir isim verilir.
 +
 +**Olay Adı:** Promosyonu bitirmek için saat 18:00 olduğunda çalışacak tetikleyiciyi seçebilmek için "​Tetikleyici Çalıştı"​ olayını seçeriz.
 +
 +**Tetikleyici Adı:** Happy Hour'​un bitiş saatini tetikleyen tetikleyici seçilir.
 +
 +**Eylem Seç:** Eylem Seç linkine tıklayarak dana önceden tanımladığımız Program Ayarını Güncelle eylemi seçilir. Bu eylem bize promosyon saati içinde olup olmadığımızı gösteren bir 1 veya 0 tipinde değer döndürecektir.
 +
 +Eylem seçildikten sonra sağ üst köşesinde bulunan oka tıklanarak Eylemin detayları açılır.
 +Burada **Ayar Adı** olan yere biz elle bir değişken adı vereceğiz, biz örneğimizde buna **HH** adını verdik.
 +**Ayar Değeri** olarak da 0 veririz,
 +**Kuralın Açıklaması:​** Saat 18:00 olduğunda yani Bitiş saati geldiğinde Program değişkeni olan HH nin değerini 0 yap ki artık adisyonlara iskonto uygulamasın demiş olduk.
 +
 +
 +
 +<WRAP center round box 60%>
 +Bu Promosyon örneği SambaPOS 2.99 versiyonunda gerçekleştirilmiştir. http://​sambapos.googlecode.com
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Bu Promosyon ile ilgili sorularınızı http://​forum2.sambapos.com/​index.php/​topic,​737.0.html adresindeki Forum alanımızda tartışarak,​ bu örneği daha da çeşitlendirerek genişletebiliriz.
 +</​WRAP>​
tr/tips/belli_saat_aralıklarında_tuem_adisyonlara_sabit_iskonto_ekle.txt · Son değiştirilme: 2016/03/04 15:20 Değiştiren: Samba Admin