SambaPOS

Open Source Restaurant POS Software

Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


tr:tips:bir_kerede_toplu_siparis_alıp_gruplandırarak_mutfaga_goenderme_ve_ayrı_ayrı_marslama

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

tr:tips:bir_kerede_toplu_siparis_alıp_gruplandırarak_mutfaga_goenderme_ve_ayrı_ayrı_marslama [2016/03/04 15:19] (mevcut)
Satır 1: Satır 1:
 +====== Bir kerede toplu sipariş alıp işaretli Mutfağa gönderme ve Ayrı ayrı Marşlama ======
  
 +Merhaba,
 +
 +Uzun süredir sizinle burada ipuçları paylaşamıyordum.
 +
 +Bugün sizinle birlikte, SambaPOS'​un derinliklerine inerek oldukça farklı ama bir o kadarda kullanışlı bir örnek üzerinde çalışacağız.
 +
 +**Senaryo**
 +
 +Bir Alacart Restoranda, garson masaya gelir ve müşterilerin içecek, meze, ara sıcak, ana yemek, tatlı siparişlerinin tümünü bir kerede alır,
 +Garson siparişleri aldıktan sonra, mutfağa çıktı olarak gidern siparişlerin bölümlerine göre gruplandırılmış biçimde parça parça ama bir kerede yazdırılması sağlanmalı ve 
 +alınan bu siparişlerin,​ prtaik bir biçimde bölümüne göre garson tarafından tekrar Marşlanarak mutfağa ürünleri hazırla talimatının gönderilmesidir.
 +
 +Kısaca üzerinden geçelim, bir kerede içecek, meze, ara sıcaklar, ana yemeklerin siparileri alınacak, bu siparişler mutfağa bölümüne göre gruplandırılmış olarak yazıdırlacak ve garson istediği anda bu gruplardan birini seçerek mutfağa marş komutu göndererek ürünlerin çıkmasını sağlayacak.
 +
 +
 +Hadi bu uygulamanın nasıl yapıalacağına birlikte bakalım.
 +
 +====== 1. Adım ======
 +=====1.1- Adisyon Etiketinin hazırlanması=====
 +Bu uygulamanın yapılabilmesi için siparişi alınan tüm ürünlerin belirli bir düzene göre etiketlenmesi gerekmektedir.Bunun için SambaPOS > Yönetim > Ayarlar > Adisyon Etiketleri > Adisyon Etiketi Ekle linkine tıklanarak yeni bir adisyone etiketi eklenir
 +Bu örnekte biz, bir alacart restoran içerisindeki bölümleri örneklendireceğimiz için Bölümler adında bir etiket açarak bununda alt etiketi olarak İçecek, Meze, Ara Sıcak, Ana Yemek, Tatlı etiketlerini tanımladık.
 +
 +{{:​tr:​tips:​1.jpg?​600|}}
 +
 +Etiketi tanımladıktan sonra, bu etiketinin aktif olabilmesi için, kullanmak istediğimiz Departman'​da Adisyon etiketleri alanına seçiyoruz.
 +
 +===== 1-2.Adisyon Etikerinin Adisyon içerisindeki satırlara atanması =====
 +
 +Tanımadığımız bu adisyon etiketi, şu an kullanımlabir durumda, ancak adı üstünde adisyon etiketş yani tüm adisyonu kapsıyor, bu etiketi, adisyon içindeki her bir satır için uygulayabiliyor olamamız lazım.
 +Bunun için Yönetim > Ayarlar > Eylemler linlinden yeni bir Eylem ekliyoruz.
 +
 +Eyleme işimizi anlatan bir isim verdikten sonra Eylem Tipi olarak, Satır Etiketini Değiştir eylem tipini seçiyoruz.
 +parametre olarak bir sonraki Eylemde tanımlayacağımız Adisyon Etiketinin değerini alabilmesi için [] içerisinde bir değişken giriyoruz. Buradaki örnekte ben [Etiket] olarak giriş yaptım.
 +
 +{{:​tr:​tips:​2-1.jpg?​600|}}
 +
 +
 +Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Eylem kaydedilir.
 +
 +Yeni bir Eylem daha tanımlanarak,​ etiketini o anda aldığı değerin bilgisayarın geçici hafızasıdan saklaması sağlanır.
 +Bunun için tanımlanacak 2. eyleme uygun bir isim verilir, Eylem Tipi olarak Program Ayarları Değiştir seçilir.
 +
 +Parametreler özelliğinde;​
 +**Ayar Adı :** Bizim tarafımızdan verilir ben burada BÖLÜMLEME olarak atadım \\
 +**Ayar Değeri :** [] içerisinde bu ayarın değerinin alacağı değer yazılır ben bu örnekte [BOLUMLEME DEGERI] olarak kukllandım.\\
 +**Güncelleme Şekli :** Bu eylem çalıştıkda bu Adisyon etiketinin aldığı yeni değerleri ne yapacağı seçilir bizim bu örneğimizde bunu Güncellemesinbi istiyoruz.\\
 +**IsLocal :** Bu yapılan Program Ayarı değiştirme eyleminin sadece bu bilgisayarda mı yoksa tüm sambaPOS PC leri için mi saklanacağını seçtiğimiz alandır. True diyerek sadece bu bilgisayarda saklanmasının yeterli olduğunu söylememiz yeterli.
 +
 +Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra kaydet tuşuna basarak bu Eylemimi de saklarız.
 +
 +{{:​tr:​tips:​2-2.jpg?​600|}}
 +
 +===== 3. Kural ile bu Eylemlerin ilgili Adisyon etiketi değerlerini almasını sağlamak =====
 +Bu işlem için Yönetim > Ayalar > Kurallar > Kural Ekle linkinden yeni bir kural oluşturulur.
 +Kurala uygun isim verildikten sonra;
 +Olay Adı olarak Adisyon Etiketi Seçildi seçilir,\\
 +Parametrelerde Etiket Adı, birinci adımda tanımaladığımız Etiket seçilir.
 +Eylemlerde ise;
 +Parametre Güncellemek için oluşturduğumuz eylem seçilir ve değer olarak da [TagValue] yani etiket değeri seçilir.
 +
 +{{:​tr:​tips:​3-1.jpg?​600|}}
 +
 +===== 4. Adisyona Satır Eklendikçe her bir satırın etiketin değerini alması=====\\
 +Bu işlem içinde ayrı bir Kural tanımlanır,​ Kuralın adı yazıldıktan sonra Olay Adı olarak Adisyona Satır Eklendiğinde seçilir ve 
 +Eylem olarak da 2. başlığın 1. bölümünde oluşturulan Etiketi Adisyon Satırlarında Güncelle Eylemi seçilir.\\
 +
 +Eylemin Değeri açılarak Etiket alanına {:} içerisine tanımladığımız Etiket adını veririz. benim buradaki örneğimde {:​BÖLÜMLEME} yazılır ve Kaydet tuşuna basılarak işlem tamamlanır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​4-1.jpg?​600|}}
 +
 +**İlk Adımın Sonucu**
 +
 +{{:​tr:​tips:​sonuc-1.jpg?​700|}}
 +
 +Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra sipariş alırken, her bir bölüm için sipariş alınmadan önce Adisyon Etiketi değiştirilerek sipariş alındığında yukarıdaki gibi detaylı sipariş alınmış olur.
 +
 +Burada sizin de görebildiğiniz gibi, aldığımız her bir satırı ayrı ayrı etiketledik.
 +
 +====== 2. ADIM ======
 +**Yeni bir adisyona her girildiğinde Adisyon etiketinin istediğimiz değere atanması**
 +Bu işlem için 1 Eylem ve 1 Kural tanımlamamız gerekiyor.\\
 +2.a. Eylem Tanımı\\
 +Eylem Ekle linkine tıklandıktan sonra Eyleme Uygun bir isim verilir.
 +Eylem Tipi olarak Adisyon Etiketini Güncelle Seçilir.\\
 +Parametrelerde Adsiyon Etiketimiz olan Bölümler seçilir ve Etiket Değeri olarak parametrik olarak yüklenecek değer için [] içerisinde [ETİKET] yazar ve bu eylemi kaydederiz.
 +
 +{{:​tr:​tips:​b1.jpg?​600|}}
 +
 +Bu eylemi çalıştıracak kuralı da tanımlayalım;​
 +
 +Bunun için Yeni Kural Ekle dedikten sonra;\\
 +Kurala uygun bir isim verilir; Olay Adı: Adisyon Açıldığında olarak seçilir ve Eylemler alanında Daha önceden tanımladığımız Bölümleme Etiketinin Değerlerini Parametreye Güncelle ile Bölüm Etiketlerini Güncelle eylemleri seçilir ve değerleri adisyon ilk açıldığından otomatik olarak gelmesini istediğimiz Etiketin değeri olarak yazılır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​b2.jpg?​600|}}
 +
 +Bu sayede adisyona ilk girildiğinde otomatik olarak Bölümler etiketimizi seçmiş ve Meze butonuna basmışız gibi işlem yapmış olduk.
 +
 +{{:​tr:​tips:​c1.jpg?​600|}}
 +
 +====== 3. Adım  ======
 +===== Çıktıların Mutfaktan Gruplu biçimde çıkarılması =====
 +Bu yapmak aslında son derece kolay, Yazıcı Çıktılarını düzenlediğimiz,​ Yazıcı şablonları içerisinde gelerek, Mutfak çıktılarının dizayn edildiği Mutfak Sipariş Şablonu içine girilir ve Grup şablonu alanına\\
 +<​C00>​\\
 +{ITEM TAG}\\
 +<​F>​-\\
 +satırlarını eklemek yeterli olacaktır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​yazi.jpg?​600|}}
 +
 +
 +===== 3.1. Mutfak Çıktısı Görünümü =====
 +{{:​tr:​tips:​adisyon-gruplu.jpg?​300|}}
 +
 +====== 4. Adım  ======
 +===== Marşlama =====
 +Bu şekilde siparişlerini aldığımız bir siparişte artık sadece Ara Sıcakları seçerek bunların otomatik olarak marşlanması için mutfağa ayrı bir komut ve çıktı gönderebiliriz.
 +
 +Bunu yapabilmek için gerekli adımları sıralayalım.
 +
 +===== 4.1. Adisyon etiketinin oluşturulması =====
 +Yönetim içerisinden Yeni bir Adisyon etiketi oluşturulur,​ bu etikete biz MARŞ adını verdik ve alt etiket olarak da Derhal , 10 Dakika, 20 Dakika gibi seçenekler girdik, siz ihtiyacınıza göre bunları biçimlendirebilirsiniz.
 +
 +{{:​tr:​tips:​4-1a.jpg?​600|}}
 +
 +Adisyon Etiketi tanımlandıktan sonra aktif olabilmesi için kullanmak istediğimiz Departmanın ayarlarında Adisyon Etiketi seçilerek aktif hale getirilir.
 +
 +
 +==== 4.2. Yazıcı Şablonu Tanımı ​ ====
 +Marşlama işlemi gerçekleştiğinde mutfak yazıcısına gidecek bilgilerin tasarımın yapılması için yeni bir yazıcı şablonu tanımlanır.
 +Başlık Şablonu içerisine ilgili masanın numarası ve kullanacağımız Adisyon Etiketi yazdırılması yeterli olacaktır.
 +
 +{{:​tr:​tips:​5-1.jpg?​450|}}
 +
 +==== 4.3. Yazdırma Görevi Tanımı ​ ====
 +Marşlama işlemini gerçekleştirecek yeni bir Yazdırma Görevi tanımlanır. Yönetim > Yazdırma Görevleri > Yazdırma Görevi Ekle linkine basıldıktan sonra bu görev için bir isim tanımlanır,​ yazdırma içeriği Tüm satırlar olarak bırakılır ve sadece POS ekranında kullanılabilir dedikten sonra Yazdırma Yönlendirmelerinde bir satır ilave edilerek ilgili yazıcı seçilir ve az evvel tanımladığımız Yazıcı şablonu seçilerek Görev kaydedilir.
 +
 +{{:​tr:​tips:​5-2.jpg?​450|}}
 +
 +==== 4.4. Yazdırma Eyleminin Tanımlanması ​ ====
 +Hazırladığımız yazdırma görevini çalıştıracak yeni bir Eylem tanımlarız,​
 +Eyleme bir isim belirledikten sonra, Eylem tipi olarak Yazdırma Görevi Çalıştır ve Yazdırma Görev Adında ​ bir adım önce tanımladığımız Yazdırma Görevi seçilir.
 +
 +{{:​tr:​tips:​5-3.jpg?​450|}}
 +
 +==== 4.5. Yazdırma İşleminin Kural ile çalıştırılması ​ ====
 +Eylem tanımlandıktan sonra bu işlemin hangi durumlarda ne şekilde çalışacağını belirlemek için bir Kural tanımlanır.
 +
 +Yeni Bir kural eklenir, Kurala uygun isim verilir, Olay Adı olarak Adisyon Etiketi Seçildi ayarlanır,
 +Parametrelerde Adisyon Etiketimiz olan marş seçilir ve eylem seçmeye gelinir.
 +Eylem olarak bir önceki adımda tanımladığımız Marş Yazdır Eylemini seçeriz ve bu kuralı da kaydederiz.
 +
 +{{:​tr:​tips:​5-5.jpg?​450|}}
 +
 +Bu sayede;
 +Garsonlar sadece marş Etiketinden o an içinde bulundukları Bölümü istedikleri gibi Mutfağa Marş komutu vererek yazdırmış olurlar.
tr/tips/bir_kerede_toplu_siparis_alıp_gruplandırarak_mutfaga_goenderme_ve_ayrı_ayrı_marslama.txt · Son değiştirilme: 2016/03/04 15:19 (Dışarıdan düzenle)