SambaPOS

Open Source Restaurant POS Software

Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kaydırma çubuğu

Diller:

Linkler


tr:tips:her_muesteriye_icecek_grubundan_en_fazla_5_ueruen_ikram_et

Belli bir Müşteri Grubuna Bir Ürün Kategorisinden belirli miktarda ürün İKRAM etme Promosyonu

Bu promosyonun senaryosu şu şekilde olacak.
Müşteriler içerisinde VIP Grubununda yer alan kişilere herhangi seferki alışverişlerinde İçecek Ürün Kategorisi içerisinde bulunan ürünleri en fazla 5 kere olmak üzere ikram edecek.
Bu ikramlar 1 kere de alınabileceği gibi 5 seferdede alınabilecek.

Tanımlamalar.
1. 2 Adet Kural tanımlayacağiz

1.a Adisyona Satır Eklendiğinde Son satırı ikram et
1.b Her bir müşteriye verilen Promosyon ürün mikrarını sayan ve kontrol eden ikinci bir eylem

2. Bu Eylemleri kontrol edip çalıştırması için 1 adet de Kural tanımlayacağız.

Eylemleri Tanımlama

1.a. Adisyon Satırını İkram Etme Eylemi

SambaPOS Navigasyon ekranından Yönetim > Ayarlar > Eylemler > Yeni Eylem Ekle linkine tıklanarak yeni bir Eylem eklenir.
Eylem Adı Bu Eylemin adını belirleriz, Bu Promosyona özel isim vermek daha sonraki promosyonlarda karışıklıkları engelleyuecektir.

Eylem Tipi Adisyona Son Eklenen ürünü ikram edeceğimiz için Eylem Tipi Son Adisyon Satırını İkram Et seçilir.

Parametreler - İkram Nedeni İkram Nedeni Daha Önceden tanımlanmış Nedenlerden seçilen bir alandır. Bı Promosyon için özel bir Neden tanımlayarak, Raporlarda bu promosyonun başarısı incelenebilir.

Parametreler - Miktar Her bir adisyon içerisinde bu Prmosyonun kaç klere çalışabileceğinin tanımlandığı alandır. Eğer boş bıralırsa bir adisyon içinde aşağıdaki Kuralda bahsedilen miktar kadar promosyonu bir seferde yapar, Eğer 1 veya 2 gibi bir değer girilirse bir seferde bu promosyonun kaç kere çalışabileceğinini tanımlandığı alandır.

Bu tanımları yaptıktan sonra Program Ayarlarını düzenleyceğimiz 2. bir Eylem daha tanımlıyoruz.

1.b. Program Ayarlarını Güncelleme Eylemi

Bu eylem bizim için Promosyon yapılan müşterileri seçecek ve her bir promosyon yapıldığında Promosyon Miktarını 1 artıracak.

Yine Aynı şekilde Navigasyon ekranından Yönetim > Ayarlar > Eylemler > Yeni Eylem Ekle linkine tıklıyoruz.

Eylem Adı Bu Eylemi tanımalama için eyleme bir isim verilir.

Eylem Tipi Eylem Tipi “Program Ayarların değşiştir” seçilir.

Parametreler - Ayar Adı Ayar adı [] içerisinde girilen Müşteri ADI tanımlanır.

Parametreler - Ayar Değeri Bu Promosyon örneğinde her bir özel grup müşteriye 5 tane ürün ikram edeceğim için, onların sayılmasını sağlamamız lazım. Bu ayarlanında da Miktarları say demek istediğim için bu alanıda [] içerisinde Promosyon Miktarı olarak değişritiyoruz.

Parametreler - Güncelleme Şekli Bu Eylem her çalıştığında, bir üst satırda yazan Değeri ne yapmamızı istediğimizi tanımladığımız alandır. Biz bu örnekte her çalıştığında 1 artmasını istediğimiz için bu değeri Artır olarak seçiyoruz.

Parametreler - ISLocal Bu değer eğer FALSE ise bu Kuralın aldığı değerin o veritabanındaki tüm SambaPOS'larda geçerli olduğunu TRUE ise sadece bu işlemi yapan makina için geçerli olduğunu tanımladığımız alandır.

TRUE özelliği Müşteri Displayi gibi sadece 1 bilgisayara bağlı olan cihazlarda işlem yapmak için idealdir.

FALSE ise Promosyon gibi tüm SambaPOS istemcilerinin bilmesi gereken durumlarda seçilmelidir.

2. VIP Müşteriye 5 adet/sefer İçecek İKRAM etme Kuralı

Son olarak Navigasyon ekranından Yönetim > Ayarlar > Kurallar > Yeni Kural Ekle linkine tıklayarak bir önceki adımda tanımladığımız Eylemlerin hangi koşullarda çalışacağını belirleyen kuralımızı oluşturuyoruz.

Bu kuralınb özelliklerini inceleyelim
Kural Adı:Kuralımıza bir isim belirliyoruz.
Olay Adı Bu kuralın hangi durumda çalışacağını tanımlıyoruz, bu örneğimiz için Adisyona Satır Eklendiğinde seçeneğini şeçiyoruz.

Koşullar alanında 3 farklı yerde tanımlama yapmamız yeterli olacak.

Koşullar - Ayar Kontrolü : Birinci alana PRM[CustomerId] değerini giriyoruz, Ortadaki koşullardan < (küçük) işaretini seçip son alanda bu promosyonun her bir müşteri için çalışabileği max. değeri yazıyoruz, bizim örneğimizde bu değer 5 olduğu için sopn alana da 5 yazıyoruz.

Bu sayede bu Kural her bir müşteri için değeri 5 olana kadar çalışacak, 5 den sonra o müşteri için çalışmayacak duracak.

Koşullar - MenuItemGroupCode: Ekranda yer alan Menü Kategorileri içerisinden hangi kategoriden ikram ürünler verileceğini seçip tanımladığımız alandır.

Koşullar - Müşteri Grup Kodu: Bu Promosyonun tüm müşteriler için mi yoksa sadece belli bir grup müşteri için mi çalışacağının belirlendiği alandır.

Burada yazılan değerin Müşteriler tanımlanırken seçilmesiş gerekmektedir.

Eylem Seç: İlk olarak ilk tanımladığımız Eylemi seçiyoruz (Adisyon Satırını İkram Et Eylemi) Daha sonra 1.b. adımında tanımaladığımız Ayar Güncelle eylemini seçip Müşteri Adı alanına PRM[CustomerId] yazıyoruz ve Promosyon Miktarı kısmına da bu kural her çalşıştığında kaç kere artırılmasını istiyorsak o değeri yani bu örnekte 1 değerini yazıp kaydediyoruz.

Promosyonumuz tanımlandı, Şimdi nasıl çalıştığına bir göz atalım.

Promosyonun Çalıştırılması

Bu örnekteki Promosyon sadece Müşteri Grup Kodu VIP seçilen kişiler için çalışacağından Müşteri tanımlarken Grup Kodunu VIP olarak seçiyoruz.

Artık bu müşteriyi seçerek yaptığımız her işlemde İçecek Grubunun altında yer alan ürünleri 5 sefere İKRAM olarak çıkacaktır.

Bu Promosyon ile ilgili sorularınızı Forum Sitemiz üzerindeki http://forum2.sambapos.com/index.php/topic,139.0.html adresinde tartışıp cevaplandırabiliriz.

Bu Promosyonun Çalıştırılabilmesi için SambaPOS 2.80 veya üzeri bir sürüme sahip olmanız gerekmektedir.

tr/tips/her_muesteriye_icecek_grubundan_en_fazla_5_ueruen_ikram_et.txt · Son değiştirilme: 2016/03/04 15:19 (Dışarıdan düzenle)